Varaordførerkandidat

Henny-Kristin Asperanden Navarsete

Eg jobbar i Statens vegvesen, der eg også er nestleiar i NTL Veg på etatsnivå. Eg er fast møtande 1. vara i forbundsstyret til NTL.

Er inne i andre periode i kommunestyret i Leikanger og er varaordførarkandidat for nye Sogndal Arbeidarparti.

Tre kommunar skal bli til ein. Det vert spennande å jobbe for å laga ein god kommune å leva i for alle. Leikanger som administrasjonssenter for offentleg forvaltning, Sogndal med høgskule og handel og Balestrand med kultur og turisme. Dette er verdiar og arbeidsplassar me må jobba for å ta vare på og styrke.

#sterkarefellesskap#endåbetresaman