Våre politikere


Kandidater 2019

 • Anita Linda Pettersen Almskår

 • Anne Kristin Førde

 • Eg er ordførarkandidat for Gloppen Arbeidarparti, heiter Arnar Kvernevik er 63 år og sambuar med Anvor. Vi har to vaksne døtre og ein attpåklatt på 10 år. Frå før av har eg ein son som har sørga for at eg er bestefar til tre. I tillegg må eg nemne familiehunden Astro som bidreg til at eg får frisk luft - nesten kvar dag. Eg er Nordfjording, født i Selje men har vore vidt omkring i heile landet frå nord til sør fram til eg valde å plante røtene mine på Sandane i 1988. Av utdanning er eg elektroingeniør og har stort sett heile mitt yrkesaktive liv arbeidd i energibransjen. No jobbar eg som prosjektleiar og utviklar i Vestavind Energi, eit selskap innan SFE-konsernet. Mitt politiske engasjement er knytt til at eg ynskjer eit samfunn med små forskjellar mellom folk, der alle deltek ut frå sine eigne føresetnadar, uavhengig av kven dei er eller kor dei kjem frå. Eg har vore leiar av Gloppen Arbeidarparti dei siste 5 åra, i perioden 2003-2005 var eg NITO-leiar og konserntillitsvald i SFE. I lokalpolitikken er eg inne i min første periode som medlem i kommunestyret og formannskap. I tillegg er eg leiar i eit hovudutval i kommunen; MULTEK; som har forvaltningsoppgåver innan tekniske tenester, kultur, bruk av utmark, miljø, idrett og friluftsliv. Som hovudutvalsleiar er eg og medlem av eldrerådet. Gloppen Arbeidarparti har eit program og ein politikk som vil vere bra for heile kommunen. I ei utfordrande tid med reformar, omstrukturering og sentralisering vil det være ein styrke for Gloppen at vi har landets største parti som medspelar. Derfor utfordrar eg den sittande ordføraren og vil fremje mitt kandidatur som den første Arbeidarparti-ordføraren i Gloppen kommune. Gloppen skal utvikle seg vidare som ei spennande kommune med gode tenester til alle innbyggjarane våre. Eg trur at eg kan vere ein samlande og inkluderande ordførar for alle som bur her. Eg ser fram til ein hektisk valkamp og vidare politisk arbeid for Gloppen kommune i lag med alle dei flinke listekandidatane våre.

 • Motivasjonen min for å engasjere meg politisk er først og fremst å bidra til ei betre samfunnsutvikling. Eg ser, og opplever, at dagens politikarar har gløymt at politikk handlar om menneskeverd. Dette kan eg ikkje lengre sitje på sidelinja å sjå på.

 • Jan Vidar Smenes

 • Tove Lill Refvik Volle

 • Ola Teigen

  Ola Teigen er Flora Ap sin ordførarkandidat. Han har mellomfag i historie og sosiologi. Er handverkar av yrke. Blei engasjert i politikken grunna fordelingpolitikk. Hjertesaker er unge, fritid og næringspolitikk.

 • Ordførarkandidat for Sunnfjord Arbeidarparti. Leiar for Sunnfjord Arbeidarparti. Leiar for bystyregruppa for Førde Arbeidarparti. Medlem av bystyret. Medlem av formannskapet.

 • Reidun Bøe Bjørgum

 • Per Are Flåm

 • Varaordførarkandidat Luster kommune | IKT-koordinator | Jostedalen | f. 1973

 • Ordførarkandidat Luster kommune | Barnehagelærar | Skjolden | f. 1976

 • Industriarbeidar frå Årdal. Gift med Merete. Har tre ungar,ein hest og ein hund ;-) Jobbar på Hydro der eg er tillitsvalgt og driv med politikk på fritida. Er leiar I Sogn og fjordane Ap. Leiar for hovedutvalg for plan og næring på fylkestinget. Er formannskapsmedlem og gruppeleiar for kommunestyregruppa i Årdal Ap.

 • Eg jobbar i Statens vegvesen, der eg også er nestleiar i NTL Veg på etatsnivå. Eg er fast møtande 1. vara i forbundsstyret til NTL. Er inne i andre periode i kommunestyret i Leikanger og er varaordførarkandidat for nye Sogndal Arbeidarparti.


Stortingsrepresentanter

 • Ingrid Bjørketun Heggø

  Hei, eg er stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet, bur på Kyrkjebø i Høyanger kommune i Sogn og Fjordane. Eg er inne i min andre periode her på Stortinget, og er medlem av næringskomiteen.Eg har ansvaret for virkemiddelpolitikken, eigarskap, reiseliv , Industri og romfart. AP sitt fremste fortrinn er å skape og trygge arbeidsplassar samtidig som det offentlige sikkerheitsnettet er der viss ein av ulike grunnar ikkje har ein jobb å gå til.Interessene mine utanom politikk er friluftsliv og lesing. Likar også hagearbeid og blomster, men får ikkje tid til det...


Fylkestinget

 • Fylkesvaraordførar i Sogn og Fjordane. Bur i Flora kommune. Samfunnsengasjert og har spesielt jobba mykje med samferdsle, trafikktryggleik, rassikring og folkehelse. Er oppteken av at vi skal ha og utvikle arbeidsplassar i som ungdom ynskjer å ta til i, slik at dei vil bu og arbeide i vårt flotte fylke.

 • Industriarbeidar frå Årdal. Gift med Merete. Har tre ungar,ein hest og ein hund ;-) Jobbar på Hydro der eg er tillitsvalgt og driv med politikk på fritida. Er leiar I Sogn og fjordane Ap. Leiar for hovedutvalg for plan og næring på fylkestinget. Er formannskapsmedlem og gruppeleiar for kommunestyregruppa i Årdal Ap.

 • Helen Hjertaas

  Eg har vore med i Vågsøy kommunestyre i ei årrekke med ulike verv. Sitter i denne perioden i Fylkestinget og er med i samferdsleutvalet. Eg er oppteken av gode felleskapssløysingar, sikre og trygge arbeidsplassar, skule, helstetenester og andre offentlege tenester. Vi må bygge landet og ta heile landet i bruk, ha fokus på infrastruktur og arbeidsplassar, press- og avlastningsområder og ha likeverdige tilbod til alle innbyggjarane i heile landet. Årsaken til at eg vart med i politikken er fordi eg syns det er viktigare prøve å gjere noko med det, enn å sitte på ræva (eller internett) og syte og klage!

 • Torbjørn Vereide

  Eg er ein energisk kar på 26 år som blei engasjert i politikkens verden gjennom den vidaregåande skulen. Plutselig skjønte eg at det var mogleg å påverke samfunnsretninga, og det inspirerte meg til å bli aktiv i AUF og AP. Etter at eg studerte Innovasjonsleiing på Høgskulen i Ålesund, har eg fått gleda av å etablere eigne bedrifter innanfor Taco-prenøskap og galskapsfulle brettspill-lanseringar. Det har mykje jobb å starte eiga bedrift, men jammen er det også ei utruleg lærdomsreise.

 • Eg er 49 år gamal, gift og har tre born. Er utdanna vernepleiar og jobbar i dag som einingsleiar i Bu– og miljøtenesta i Førde. Tidlegare har eg jobba som miljøterapeut både i kommune og helseforetak. Eg har vore aktiv i Fellesorganisasjonen (FO) i mange år, både som leiar og hovudtillitsvald i Helse Førde. Har lang fartstid i politikken. Sit i dag på mitt 11. år i fylkesstyret i Sogn og Fjordane Arbeidarparti, og er valkampsjef i Førde Arbeidarparti. Har i over ti år hatt ulike verv i Førde Arbeidarparti.

 • Ap-politikar og samfunnsengasjert. Sit på fylkestinget i Sogn og Fjordane for AP. Medlem i Hovedutval for opplæring. Er også medlem i bystyret i Flora Kommune og sit der i Kultur og Oppvekstutvalet Mor til Martin Andreas 13 år og Noah Johannes 3 år.

 • Henrik Oppen

  Eg er 57 år, gift og bur i Høyanger. Eg kjem frå Høyanger sørside og arbeider ved Osland Havbruk AS Eg sit i Sogn og Fjordane fylkesting og er medlem i Hovudutval for opplæring. Eg vil arbeide for å bevare den desentraliserte strukturen i den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane. At flest mogeleg elevar skal ha eit vidaregåande utdanningstilbod i sitt eige heimemiljø. Kvaliteten i den vidaregåande utdanninga i Sogn og Fjordane er med den beste i landet, og det er viktig å bevare. Dei vidaregåande skulane er og svært viktige samfunnsaktørar i dei lokalsamfunna dei er lokaliserte. Statusen til Fag- og yrkesutdanninga må styrkast, for å tilby elevane mest mogeleg relevant og praktisk opplæring, og samtidig utdanne arbeidskraft som offentleg og privat næringsliv etterspør.

 • 3. kandidat Luster kommune| 26. kandidat Vestland fylke | Dagleg leiar | Gaupne | f. 1958

 • Eg heiter Senea Sabanovic, født i 1990 og bur i Sogndal. Fylkestingsrepresentant i Sogn og Fjordane, og er fylkestingskandidat til Vestland fylke.