Styremedlem

Silje Ø. Standal

Har vert med i AUF sidan eg var 14 år, så har eigentleg alltid vert engasjert i politikk. Det var nok ikkje ei spesiell sak som fekk meg engasjert, men det har alltid vert veldig viktig for meg at alle skal ha like moglegheiter, uavhengig av økonomi eller andre faktorar.
Kva er ditt politiske forbilde? Hadia Tajik, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre