Velkommen til fylkesårsmøte

Nestleiar Hadia Tajik kjem til fylkesårsmøtet.

Nestleiar Hadija Tajik er gjest på årsmøtet.

Sogn og Fjordane AP ønskjer velkommen til årsmøte 10.-11.mars på Scandic Sunnfjord Hotell i Førde.Årsmøtet startar laurdag kl. 11.00 og vert avslutta til lunsj på søndag.Nestleiar Hadia Tajik er gjest på årsmøtet og vil halde si innleiing laurdag kl. 14.00.Her kan du lese årsmelding, innkomne framlegg og valnemnda si innstilling.