Vedtak på årsmøtet

Ei god årsmøtehelg er over og på den viktigaste politiske verkstaden i fylket vart det som vanleg utforma mykje god politikk. Her følgjer ei oversikt over dei vedtaka som vart gjort på årsmøtet.

original_1478641727_3489075