Sjå framlegga til årsmøtet

Kommunepartia og AUF er som vanleg aktive og har sendt inn mange framlegg som skal handsamast på fylkesårsmøtet 10.-11.mars. Her kan du lese alle framlegga:

original_1478641305_6228526

Fylkesleiar Hilmar Høl kan gle seg over mange innkomne framlegg til årsmøtet.