Kjersti Stenseng til fylkesårsmøtet

Partisekretær Kjersti Stenseng gjestar årsmøtet til Sogn og Fjordane Arbeidarparti. Årsmøtet vert halde i Førde 5.-6. mars. Fylkespartiet er svært glad for at Kjersti tek turen og ønskjer ho hjarteleg velkommen til Sogn og Fjordane.

original_1478641311_3229315

Sidan det ikkje er valår vil organisasjonsutvikling vere eit sentralt tema på årsmøtet og det passar difor midt i blinken at partisekretæren er gjest på årsmøtet.

Lokallaga har frist til 1. februar med å komme med framlegg til årsmøtet.