Hadia Tajik kjem til fylkesårsmøtet

Nestleiar Hadia Tajik kjem til fylkesårsmøtet.

Nestleiar Hadia Tajik gjestar fylkesårsmøtet vårt. Møtet vert avvikla 10.-11.mars i Førde og vi er svært glade for at Hadia blir med oss på møtet. I tillegg til å vere nestleiar i partiet, er ho også første nestleiar i arbeids- og sosialkomitèen på Stortinget. På årsmøtet vil Hadia innleie til debatt om aktuelle politiske saker.