Gruppeleiar Åshild Kjelsnes sitt innlegg om Fjord1 i fylkestinget

Etter lang tid med mykje turbulens vedtok fylkestinget i dag å selje aksjane i Fjord1. Arbeidarpartiet har vore kritiske til den prosessen fleirtalet har køyrt og her kan du lese gruppeleiar og fylkesvaraordførar sitt innlegg då saka vart handsama i fylkestinget i dag:

original_1478638754_5130644