Årsmøte i Sogn og Fjordane Arbeidarparti

Sogn og Fjordane Arbeidarparti sitt årsmøte blir helde laurdag 2. mars 2019 på Radisson Blue Bryggen.

Årsmøtet startar kl. 12.15 og det blir registrering fra kl. 11.00.

På dette møtet blir Sogn og Fjordane Arbeidarparti nedlagt. 

Etter at årsmøtet er ferdig blir det stiftingsmøte i Vestland Arbeidarparti.
Delegatar på årsmøtet i Sogn og Fjordane Arbeidarparti som ikkje er delegatar på Vestland Arbeidarparti sitt stiftingsmøte, er velkomne til å vere tilstades heile helga.