1.mai-markeringar over heile fylket

Tradisjonen tru vert 1. mai markert over heile fylket. Her kan du sjå oversikt over dei ulike arrangementa og kven som held talar.

original_1478639658_7804532

Eid – Torbjørn Vereide (frukostarrangement)

Gloppen – Åshild Kjelsnes

Bremanger – Torbjørn Vereide

Førde – AUF-appell

Høyanger – Billy Fredagsvik

Jølster – Renee Rasmussen (frukostarrangement)

Flora – Rene Rasmussen

Leikanger – Ingrid Heggø

Vik – Ingrid Heggø

Luster – Helen Hjertaas

Årdal – Hilmar Høl

Lærdal – Marie Helene Hollevik Brandsdal

Aurland/Flåm – Øyvind Åsarmoen Møller (frukostarrangement)

Sjå lokale oppslag om tid for arrangement.